Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

PRISER


Legesenteret er bundet av den tariffen som til enhver tid er framforhandlet av Legeforeningen og Rikstrygdeverket.

Den nye tariffen er gjeldende fra 1.juli 2017

Egenandelstaket for 2017 er kr 2205.

BS: Timer som ikke blir avbestilt senere enn 24 timer før avtalt time, eller ikke benyttes, blir belastet pasienten. Denne egenandelen inngår ikke i frikortavtalen.

Konsultasjon hos lege uten spesialistutdanning Kr. 152
Konsultasjon hos lege med spesialistutdanning Kr. 201


Attester etter takst
Medisiner og forbruksmateriell etter enhetspris

Ekspedisjonsgebyr tas ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten.

PRISLISTE ATTESTER/LEGEERKLÆRINGER

Førerkortattest Kr. 500.-
Attest søknad om TT-kort Kr. 250,-
Parkeringstillatelse Kr. 250,-