Avbestilling av time, må skje minst 24 timer for timeavtalen.

Ved avbestilling av time samme dag eller hvis du ikke møter til avtalt time, vil du bli belastet med kr 250 + fakturagebyr.

Dette gjelder også barn og om du har frikort.

Informasjon om hvilke måter pasienten kan betale på:

  • Betalingsterminal: Etter endt konsultasjon kan pasienten betale for seg på betalingsterminalen. Pasienten taster inn fødselsdato og velger så å betale med kort, kontant, mobiltelefonen eller faktura. Dersom pasienten velger å ikke bruke terminalen vil det bli ettersendt faktura med gebyr.
    Vi anbefaler at du oppgir hvilke betalingsalternativer som er mulig, i tillegg til hvilke type kort og kontanter terminalen aksepterer.
  • Mobilbetaling: Ved mobilbetaling mottar pasienten SMS fra ConvenePay med personlig betalingslenke og kode (fire siffer). Mobilnummeret hentes fra journalsystemet, men pasienten kan selv oppdatere nummeret sitt på betalingsterminalen eller ved å gi beskjed til klinikken. Mobilbetaling med ConvenePay er tilgjengelig i 24 timer fra pasienten mottar SMS-en. Om mobilbetalingen ikke blir gjennomført innen fristen, sender Convene ut en faktura med fakturagebyr på vegne av klinikken. For svar på ofte stilte spørsmål, se Convene sine hjelpesider (link her).

  • Faktura: Dersom regningen ikke blir betalt på betalingsterminalen eller via mobilbetaling, sendes en faktura fra Convene på vegne av klinikken. I disse tilfellene legges det til et fakturagebyr. Har pasienten samtykket til elektronisk kommunikasjon, kan betalingsinformasjon sendes elektronisk.

  • Har pasienten frikort? Pasienten må huske å melde fra til klinikken dersom pasienten har frikort. Vær oppmerksom på at ikke alle utgifter dekkes av frikortet, eksempelvis materiell og attester.

Informasjon om at betalingstjenestene ivaretas av Convene: