På grunn av pågående koronapandemi har vi måttet stenge for mulighet til timebestilling på nett. Dersom du har symptomer som feber, hoste, tungpustethet, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans og muskelverk, skal du IKKE ikke møte opp ved legekontoret. Ring oss for å sette opp en telefonkonsultasjon med lege. Pasienter med slike symptomer skal håndteres på en spesiell måte. Vi vil fortsette normal drift ved legekontoret, men ber om at alle ringer legekontoret for timer. Ingen skal møte opp hos oss uten oppsatt time. Vi ber om at pasienter bruker e-konsultasjoner der man ikke har behov for legeundersøkelse. Dette vil nå også kunne omfatte vurdering av sykemeldinger/attester.

Vi minner om at elever i videregående skole ikke trenger attest fra lege ved fravær.

Vi ber om at man følger de råd som Folkehelseinstituttet kommer med. Disse oppdateres fortløpende. Se http://www.fhi.no